Składka

Informacja o uiszczaniu składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej Uprzejmie informuję, że każdego członka Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” obowiązuje opłata składki rocznej w wysokości 40 zł za każdy rok. Podstawa prawna: Składki uiszcza się zgodnie z zapisem w §10, pkt 3. Statutu Stowarzyszenia.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto właściciela rachunku:

Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo w Żyrowej

Nr konta: 39 8884 0004 2001 0031 9740 0001

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, ul. Opolska 12, 47-300 KRAPKOWICE

Z dopiskiem (tytułem): (Imię i nazwisko członka) Składka członkowska za rok …. (należy go wymienić, np. 2021).

1% KRS

„Nasze Dziedzictwo” Stowarzyszenie w Żyrowej

Wszystkim Darczyńcom, którzy zechcą nas wspomóc i wpłacić 1% podatku już dziś SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej, działające od 2001 roku posiada od 2019 roku status organizacji pożytku publicznego, potwierdzony wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Utrzymujemy się ze składek członkowskich i darowizn osób fizycznych na cele statutowe. Dzięki osobistemu zaangażowaniu członków pasjonatów, działających na rzecz naszej organizacji, każda przekazana złotówka jest pomnażana wielokrotnie. W związku z trwającym okresem składania rocznych zeznań podatkowych za 2020 rok

Zarząd Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej serdecznie prosi o wsparcie naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% podatku na numer KRS: 0000058822

Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na działalność statutową „Naszego Dziedzictwa”, w tym na organizację jubileuszu 20-lecia naszej działalności, organizację przedsięwzięć i imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, proekologicznych, prosenioralnych i edukacyjnych na terenie gminy Zdzieszowice i powiatu krapkowickiego, przyczyniając się do integracji i aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również pielęgnowania wielokulturowego dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego naszego regionu.

Informacja dodatkowa:

Procedura przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP.

W rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS organizacji, którą chcemy obdarować: 0000058822.

Wnioskowana kwota:

należy wpisać kwotę 1% podatku, którą chcemy przekazać na rzecz Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej (nie może być większa niż 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Pieniądze na konto Stowarzyszenia zostaną przekazane naszemu Stowarzyszeniu przez Urząd Skarbowy.

VII Razem do celu

Puchary Starosty, Burmistrza i Sołtysa rozdane!

Trudną ośmiokilometrową trasę górzystą marszem, biegiem lub 16 km rowerem mogli pokonać miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu. Organizatorzy LUKS "Rospondek" wraz z Sołectwem Wsi Oleszka przygotowali trasę, miejsce startu, mety i dekoracji. Zawody podzielono na dwie części, aby rozładować zbyt duże nagromadzenie osób w jednym miejscu i czasie. Pierwsza część imprezy skierowana była dla młodzieży i dorosłych i w tej grupie najszybciej trasę rowerem pokonał Patryk Jahn z Opola reprezentujący "Cykloopole", a nasz zawodnik Junior Młodszy Adrian Orian był na mecie drugi. Wśród kobiet najszybsza była Mieszkanka Kędzierzyna-Koźla Iwona Wilkówka. Dawid Furman z Błażejowic z czasem 30:14:00 przybiegł najszybciej z panów, natomiast Magdalena Pankiewicz ze Zdzieszowic wygrała bieg wśród pań. Zwycięstwo w marszu Nordic Walking przypadło w tym roku Andrzejowi Reichert z Ujazdu. Wśród Pań najszybciej maszerowała Ewa Różewicz z Tych. Hasło klubu "Łączymy pokolenia na sportowo" okazało się trafione podczas zawodów w Oleszce, ponieważ przygotowano dystanse odpowiednie do każdego wieku i umiejętności. Druga część zawodów to dzieci i ich rodzice. Poraz pierwszy odbył się tzw. Rodzinny marszobieg pn. "MASKARADA". Na starcie stanęli rodzice z dziećmi, a warunkiem uczestnictwa w marszobiegu na 300 metrów było posiadanie na twarzy maseczki! Dzieci najmłodsze startowały biegiem na 100 metrów i tutaj było najwięcej dopingujących rodziców. Następnie na linii startu ustawiły się dzieci szkoły podstawowej, aby w kategoriach wiekowych pokonać trasę biegu wokół stawu i skweru rekreacyjnego. Nowościom w tym roku były wyścigi rowerowe w kategoriach dziecięcych. Uczestnicy na rowerach musieli zaliczać pętle ok. 450 m każda. Ilość okrążeń była zróżnicowana ze względu na wiek. Zawodnicy krążyli dostarczając publiczności niesamowitych wrażeń. Jak przystało na gospodarzy imprezy, dzieci miejscowych oraz z klubu "Rospondek" było najwięcej a ich wyniki potwierdziły, że treningi są potrzebne oraz wydają owoce podczas zawodów. Sprawnie działał punkt gastronomiczny, za który odpowiedzialne były Panie z Rady Sołeckiej Wsi Oleszka. Sponsorowały kawę, herbatę, cukier i cytrynę. Zawodnicy w ramach poczęstunku otrzymali słodkie bułeczki z serem i jabłko. Po dekoracji każdy schodząc z podium mógł wybrać z koszyka "obfitości" jesienne plony z pola, sadu i ogrodu (kukurydzę, kapustę, kalafior, cebulę, ziemniaki, marchewkę i jabłka). Zawodnicy po ukończeniu swojego startu otrzymywali medale okolicznościowe, wodę i wafelka. Dzięki uprzejmości Pani Burmistrz Miasta i Gminy Zdzieszowice miejsce tzw. miasteczko imprezy zabezpieczone było przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Jak co roku Zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Jasionej sprawnie zabezpieczał trasę zawodów. Zadanie było współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2020. Wszystkim wolontariuszom za pomoc a uczestnikom za obecność oraz aktywny udział dziękujemy. Opracował Piotr Orian

Stopka

Copyright © 2017 Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo w Żyrowej