Składka

Informacja o uiszczaniu składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej Uprzejmie informuję, że każdego członka Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” obowiązuje opłata składki rocznej w wysokości 40 zł za każdy rok. Podstawa prawna: Składki uiszcza się zgodnie z zapisem w §10, pkt 3. Statutu Stowarzyszenia.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto właściciela rachunku:

Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo w Żyrowej

Nr konta: 39 8884 0004 2001 0031 9740 0001

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, ul. Opolska 12, 47-300 KRAPKOWICE

Z dopiskiem (tytułem): (Imię i nazwisko członka) Składka członkowska za rok …. (należy go wymienić, np. 2022).

1% KRS

„Nasze Dziedzictwo” Stowarzyszenie w Żyrowej

Wszystkim Darczyńcom, którzy zechcą nas wspomóc i wpłacić 1% podatku już dziś SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej, działające od 2001 roku posiada od 2019 roku status organizacji pożytku publicznego, potwierdzony wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Utrzymujemy się ze składek członkowskich i darowizn osób fizycznych na cele statutowe. Dzięki osobistemu zaangażowaniu członków pasjonatów, działających na rzecz naszej organizacji, każda przekazana złotówka jest pomnażana wielokrotnie. W związku z trwającym okresem składania rocznych zeznań podatkowych za 2021 rok

Zarząd Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej serdecznie prosi o wsparcie naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% podatku na numer KRS: 0000058822

Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na działalność statutową „Naszego Dziedzictwa”, w tym na organizację jubileuszu 20-lecia naszej działalności, organizację przedsięwzięć i imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, proekologicznych, prosenioralnych i edukacyjnych na terenie gminy Zdzieszowice i powiatu krapkowickiego, przyczyniając się do integracji i aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również pielęgnowania wielokulturowego dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego naszego regionu.

Informacja dodatkowa:

Procedura przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP.

W rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS organizacji, którą chcemy obdarować: 0000058822.

Wnioskowana kwota:

należy wpisać kwotę 1% podatku, którą chcemy przekazać na rzecz Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej (nie może być większa niż 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Pieniądze na konto Stowarzyszenia zostaną przekazane naszemu Stowarzyszeniu przez Urząd Skarbowy.

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj

Stopka

Copyright © 2017 Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo w Żyrowej